top

Cand. Mag., Louise Alkjær

Stillingsbetegnelse: Administrativ medarbejder
Direkte telefon:   (+45) 35 30 12 54
E-mail: 


Arbejdsområder


Medlemsservice og Medlemssystem

 • Ansvarlig for medlemshenvendelser af administrativ karakter, herunder henvendelser vedrørende medlemskontingent.
 • Ansvarlig for håndtering af medlemsansøgninger
 • Ansvarlig for oprettelse og opdatering af medlemssystemet ved samtlige medlemsændringer
 • Medlemsrådgivning

Web og kommunikation

 • Ansvarlig for opdatering af hjemmesiden
 • Fremstilling af artikler
 • Redaktør af DRF´s nyhedsbreve
 • Oprettelse af personligt medlemslogin

Årsberetningen og Årsmødet

 • Ansvarlig for den praktiske håndtering og administration af DRF´s årsberetning
 • Ansvarlig for den praktiske gennemførelse af årsmødet og medlemsmødet

Kursusadministration m.v.

 • Ansvarlig for administration af DRF´s interne kurser 
 • Praktikansvarlig

Tillidshverv

 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Ægyptologisk Selskab


 

 

Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere
 

© 2019 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3