top
Print side E-mail side 

 

Europæiske Rejseforsikring A/S- Den Udvidede Ansvarsforsikring 

Når et rejsebureau bliver pålagt at betale erstatning til en kunde som følge af en fejl eller mangel ved en rejse, i tilfælde af at en gæst kommer alvorligt til skade under rejsen eller et flyselskab eller en underleverandør går konkurs, træder Europæiskes udvidede ansvarsforsikring i bureauets sted, og dækker denne ofte meget store udgift, enten direkte til kunden eller til rejsebureauet. Især i forbindelse med personskader, er der ofte tale om en både følelsesladet, lang og dyr proces, og her kan Europæiske forestå korrespondancen med både gæsten, advokater og Arbejdsskadestyrelsen, samt afholde de løbende udgifter i sagen.


 

Forsikringen dækker før, under og efter rejsen, og dækker både bureauets egne fejl før afrejsen samt de fejl som en underleverandører måtte begå. Forsikringen dækker pakkerejser, incomingrejser, krydstogter og transport eller indkvartering der sælges alene.
  
Fra og med 1. januar 2010 har Europæiske udvidet Før-afrejse dækningen betragteligt, og forsikringen dækker nu i helt op til 12 måneder før gæsten skal rejse og med op til 1,2 mio. kr. pr. rejsebureau pr. skadestilfælde.

  
Europæiske har i mange år behandlet de sager der anmeldes under denne forsikring i et samarbejdsudvalg, hvor ansatte fra både Europæiske og Danmarks Rejsebureau Forening i fællesskab afgør hver enkelt sag. På den måde sikrer Europæiske at der er et stort rejsebranchekendskab til stede, når sagerne skal behandles og afgøres.

  
Se venligst de gældende forsikringsbetingelser for Europæiskes udvidede ansvarsforsikring, hvor du kan læse mere om dækninger, forsikringssummer og begrænsninger/undtagelser.

 
Download betingelsessæt 01801 eller betingelsessæt 8000.

  
Priser og dækningsoversigt kan downloades her.


 

 

Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere
 

© 2019 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3