top

DRF´s rejseråd - sådan får du en problemfri ferie

Før afrejse

 1. Tjek at rejsebureauet er registreret i Rejsegarantifonden
    
  Hvis rejsebureauet er registreret i fonden, er du sikker på at få pengene for din pakkerejse retur i tilfælde af, at rejsebureaet går konkurs. Sker det, mens du er på ferie, sørger fonden også for, at du kommer sikkert hjem, uden at det koster dig nogen penge.
    
  Køber du kun flybilletter hos et rejsebureau eller flyselskab, der er registreret i fonden, vil du automatisk være dækket i tilfælde af konkurs. Det kræver dog, at følgende betingelser er opfyldt: 1. Du skal have købt flybillet med udrejse fra og hjemrejse til en dansk lufthavn, 2. Du kan dokumentere, at du har købt og betalt flyrejsen, 3. Virksomheden, du har indgået aftalen om køb af flybilletter med, skal være gået konkurs. Læs mere om Rejsegarantifondens dækning her.

   
  Se om dit rejsebureau er registreret i Rejsegarantifonden her
   
 2. Tjek at rejsebureauet er medlem af enten Danmarks Rejsebureau Forening eller af Rejsearrangørerne i Danmark
    

  Et medlemskab af DRF eller RiD er din garanti for, at rejsebureauet er professionelt, har erfaring i at lave rejser, behandler deres kunder ordenligt og altid følger eventuelle kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet.
    
  Se DRF’s medlemmer her
    
 3. Undersøg om rejsebureauet efterlever kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet
    

  Pakkerejse-Ankenævnet behandler klager fra forbrugere over utilfredsstillende forhold på rejsen. Det kan være alt fra forsinkelser til en indkvartering, der ikke levede op til forventningen. De rejsebureauer, der ikke følger nævnets kendelser og altså ikke udbetaler kunderne den kompensation, de har krav på, får tildelt en sur smiley.
    
  Se om dit rejsebureau har fået en sur smiley her 
   
 4. Gennemlæs nøje alt materiale fra rejsebureauet, inden du køber din rejse
    
  Det materiale, du modtager fra rejsebureauet om den rejse, du overvejer at købe, er en del af aftalegrundlaget mellem dig og rejsebureauet. Det gælder også rejsebureauets standardbetingelser. Det er derfor en god idé at gå materialet grundigt igennem, så du ved, hvad du køber og under hvilke betingelser, inden du køber din rejse.
    
  Spørg altid din rejsekonsulent, hvis du er i tvivl om noget. Rejsebureauet er din sparringspartner, og de kan næsten altid skræddersy lige præcis den rejse, du ønsker.

   
 5. Gør opmærksom på særlige ønsker og hensyn, inden du køber din rejse
   
  Det er vigtigt, at du oplyser dit rejsebureau om eventuelle særlige hensyn, der skal tages på rejsen. Det kan for eksemepel være, at du har et andet statsborgerskab end dansk, og at der derfor er andre indrejseregler for dig, som dit rejsebureau kan hjælpe dig med. Det kan også være, at rejsebureauet skal tage højde for et handicap, hvorfor det også skal oplyses, inden du køber din rejse.
    
  Har du aftalt med dit rejsebureau, at du får et værelse med havudsigt eller en ekstra opredning på værelset, er det vigtigt at tjekke, at det også står på fakturaen. Så er det nemlig en del af aftalegrundlaget, og hvis du ikke skulle få det aftalte, kan fakturaen dokumentere det.

    
 6. Gennemlæs altid rejseplan, faktura og andet materiale, når du har købt din rejse
    
  Selvom du har kigget alle dokumenterne igennem inden dit køb, er det en god idé at gå dem igennem igen, så snart du modtager dine rejsedokumenter, efter du har købt rejsen. Der kan have sneget sig fejl ind, og jo før du opdager dem, des nemmere er det for rejsebureauet at hjælpe dig med at rette dem.
   
 7. Undersøg om du er ordenligt forsikret, inden du rejser 
    

  Danmarks Rejsebureau Forening anbefaler, at du tegner en privat rejseforsikring, inden du rejser. Dit rejsebureau kan hjælpe dig med, hvilke forsikringer du skal have. Det kan både variere efter, om du rejser inden for eller uden for Europa, samt hvilken type af rejse du skal på. For eksempel er det ekstra vigtigt, at din forsikring dækker hjemtransport, når du skal på skiferie, eller at du tegner en privat forsikring, hvis du befinder dig i et område, hvor du ikke kan modtage gratis behandling med det blå sygesikringskort.
    
  Pr. 1. august 2014 ændredes den offentlige rejsesygesikring. Du kan derfor ikke længere kunne bruge dit gule sygesikringskort i EU/EØS. I stedet skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort, hvis dækningsområde er indskrænket i forhold til det gule kort. Som indehaver af det blå EU-sygesikringskort er du berettiget til den samme type hjælp/behandling, som det pågældende lands egne borgere. Indlæggelse på for eksempel privathospital eller behandling på specialklinik vil derfor ikke være mulig, såfremt dette ikke er muligt for landets egne borgere. Hvis det pågældende lands egne borgere betaler for behandling/lægebesøg, vil du også blive opkrævet denne betaling. NB. Hjemtransport er ikke længere mulig på sygesikringskortet.
    
  Læs mere her 
     
 8. Sørg for at pas, visum, vaccinationer og andre dokumenter er i orden, inden du rejser
    

  Det er dit ansvar som rejsende, at du opfylder alle krav til pas, visum, vaccinationer og andre dokumenter som eksempelvis et ”pillepas” (dokumentation for at du har fået ordineret den medicin, du medtager på din rejse). Spørg dit rejsebureau, hvis du er i tvivl.

 

Når du rejser

 1. Medbring selv alle nødvendige dokumenter til rejsen
    
  Det er vigtigt, at du husker at medbringe alle nødvendige dokumenter til rejsen. Dit rejsebureau kan hjælpe dig med at fortælle, hvilke dokumenter du skal medbringe.
   
 2. Pak de mest livsnødvendige ting i håndbagagen
    
  Det er vigtigt at pakke alle de vigtigste ting i sin håndbagage så som rejsedokumenter, pas, visum, penge, evt. medicin og hjælpemidler til særlige behov. Vær opmærksom på reglerne om, hvad der må medtages i håndbagagen, især reglerne om væsker (herunder makeup) er vigtige.
   
 3. Mød op i lufthavnen i god tid før check-in
    
  Det er dit eget ansvar at præsentere dig rettidig ved check-in-skranken. Det betyder altså, at du skal være færdig med check in SENEST på det tidspunkt, der står i billetten. Derfor anbefales det, at du møder op i god tid inden det tidspunkt, der står på billetten.
    
 4. Sørg for at rejsebureauet kan få fat på dig under rejsen
    
  Det er vigtigt, at rejsebureauet kan få fat på dig i tilfælde af, at der skulle opstå nogle ændringer i sidste øjeblik (flyændringer, vejrforhold mv.). Derfor er det en god idé at oplyse, hvordan man bedst kan træffes. Det kan være e-mail eller telefon, men det kan også være det sted, man opholder sig på sin rejse.
    
 5. Husk at reklamere på stedet og til de rette instanser/personer
    
  Hvis noget på rejsen ikke lever op til det, du har aftalt med rejsebureauet, er det vigtigt, at du med det samme ”reklamerer” (dvs. at du klager over noget, du mener ikke lever op til det aftalte). Af dit rejsemateriale og/eller af rejsebureauets standardbetingelser fremgår det, hvem du skal tage fat i. Såfremt du ikke reklamerer på stedet, risikerer du at miste retten til at klage, når du kommer hjem fra rejsen. Rejsebureauet skal have mulighed for at udbedre den mangel, du mener der er ved rejsen.

 

Rejsereklamationer

Du har flere forskellige muligheder for at reklamere over din rejse, hvis den har været behæftet med mangler eller du ikke mener, at den levede op til det forventede. 

1. Pakkerejse-Ankenævnet
Inden du reklamerer over din pakkerejse til Pakkerejse-Ankenævnet, skal du i første instans reklamere til dit bureau. Pakkerejse-Ankenævnet er et godkendt privat ankenævn, som du kan klage til, hvis rejsearrangøren afviser din klage, eller du ikke er tilfreds med rejsebureauets afgørelse i sagen. Pakkerejsen skal være købt hos en dansk registreret udbyder for at blive behandlet i nævnet. Nævnets hjemmeside finder du her.


2. Forbrugerklagenævnet
Hvis du kun har købt en flybillet (flight only), skal du henvende dig til Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet behandler klager over alle varer og tjenesteydelser, der ikke er omfattet af et privat ankenævn, herunder flight only-produktet. Du skal i første omgang klage til Center for Tvistløsning, som vil hjælpe dig og den erhvervsdrivende med at komme frem til en passende løsning i sagen. Hvis I ikke finder en fælles løsning, kan du klage til Forbrugerklagenævnet, som vil træffe afgørelse i sagen på et juridisk grundlag. Se mere på Forbrugerklagenævnets hjemmeside.


3. Trafik- og Byggestyrelsen
Hvis du ønsker at fremsætte et krav efter EU-forordning 261/2004 (om flyforsinkelser, aflysninger af fly, nægtet ombordstigning) skal du rette kravet mod flyselskabet. Dette gælder også hvis du har været på en pakkerejse. Dit rejsebureau kan ikke udbetale denne kompensation eller kræve den udbetalt fra flyselskabet. Det skal du selv stå for. Hvis du ikke er tilfreds med flyselskabets afgørelse, skal du rette henvendelse til Trafik- og Byggestyrelsen, som vil behandle din klage. Du kan læse mere om dine rettigheder på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside www.flypassager.dk.   

Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere
 

© 2019 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3